Barnekonvensjonens artikkel 34

Partene påtar seg å beskytte barnet mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 36

Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som på noen måte kan…
Les mer