Barnekomiteens generelle kommentar

FNs barnekomite utarbeider jevnlig sine GC - Generelle kommentarer knyttet til ulike…
Les mer

Rett til beskyttelse mot vold og overgrep

Barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Ut fra bestemmelsene i barneloven, er…
Les mer