Å oppdage vold mot barn

Det drives et aktivt arbeid i Tromsø kommune, bl.a. som ledd i kommunens plan mot vold i…
Les mer

Lenvik kommune: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Lenvik kommune har, som pilotkommune i Sjumilssteget, utarbeidet en handlingsplan mot…
Les mer

Tiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

I tilknytning til Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for…
Les mer

Handlingsplaner i Troms

Troms-kommunene er kommet i siget med å produsere egne handlingsplaner mot vold i nære…
Les mer

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Regjeringens tidligere handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011 Vendepunkt er…
Les mer

Håndbok – Utviklingshemming og seksualitet

Fylkesmannen i Finnmark har sammen med Helse Finnmark utarbeidet en håndbok om hvordan…
Les mer

Tvangsekteskap og kjønnslemlesting - ny informasjon

Om sommeren kommer det erfaringsmessig en økning i antall henvendelser til…
Les mer

Boka "Barn som lever med vold i familien"

Det er i januar 2011 kommet ut ei ny bok som er skrevet for å gi barnevernet og deres…
Les mer

Veiledere og handlingsplaner mot vold

Det er de siste årene laget flere veiledere og handlingsplaner mot vold og overgrep.…
Les mer

Vold mot barn – Krigen ingen oppdager

I Fylkesmannens/Helsetilsynets Helse- og omsorgsmelding for Troms for 2010, er det…
Les mer

Forebygge vold mot barn

Kommunene må øke innsatsen for å forebygge vold mot barn. FN utarbeidet i 2006 en…
Les mer

Hva gjorde kommunen i 2009

Fylkesmannen stilt i 2009 følgende kontrollspørsmål til kommunene: Hvilken beredskap…
Les mer