Barneloven

Barneloven § 30 - Innhaldet i foreldreansvaret. Barnet har krav på omsut og omtanke frå…
Les mer

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse

I Lov om forbud mot kjønnslemlestelse omhandler § 1 straff for den som gjør inngrep i…
Les mer