Barnekonvensjonens artikkel 2

De stater som er part i denne konvensjonen, skal respektere og sikre de rettigheter som…
Les mer