FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Konvensjonen om rettigheter for funksjonshemmede har en agen artikkel 7 som gjelder barn.…
Les mer

Barnekomiteens generelle kommentar nr. 9

FNs barnekomite utarbeider jevnlig GC - Generelle kommentarer for de enkelte…
Les mer

Rettigheter for barn med særskilte behov

Barn og unge med særskilte behov har samme rettigheter som barn og unge forøvrig. Alle…
Les mer

Universell utforming

Personer med nedsatt funksjonsevne, herunder også barn, skal ha mulighet til personlig…
Les mer

Funksjonshemmede barn

Enkelte funksjonshemmede barn kan ha et så stort omsorgsbehov at det overstiger…
Les mer