FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Konvensjonen om rettigheter for funksjonshemmede har en agen artikkel 7 som gjelder barn. Den slår uttrykkelig fast at også barn har rettigheter som skal sikre deres deltakelse i samfunnet. Også prinsippet om barnets beste inngår i artikkel 7 i denne konvensjonen. Du kan også lese mer om denne konvensjonen, samt hente den ut i full tekst via nettsiden til ung.no