Barnekonvensjonens artikkel 23

Partene anerkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et…
Les mer