CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities

I 2006 vedtok FN sin konvensjon CRPD om rettighetene for mennesker med nedsatt…
Les mer

Forskrift om habilitering og rehabilitering

For at barn og unge med særskilte behov skal ha samme mulighet til utvikling og…
Les mer

Diskrimineringsvern i Norge

Vi har i Norge lovfestede forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet,…
Les mer