Forskrift om habilitering og rehabilitering

For at barn og unge med særskilte behov skal ha samme mulighet til utvikling og…
Les mer

Diskrimineringsvern i Norge

Vi har i Norge lovfestede forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet,…
Les mer