Barnekomiteens generelle kommentarer

Barnekomiteen utarbeider jevnlig sine GC - generelle kommentarer til ulike…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 6

Partene erkjenner at hvert barn har en iboende rett til livet. Partene skal så langt det…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 23

Se artikkelen i fulltekst under steg 5: Fullverdig liv
Les mer