Rettigheter i psykisk helsevern for deg under 16

Helsedirektoratet har laget en brosjyre som tar sikte på å hjelpe barn og unge under 16…
Les mer

Barns Beste – sjekk nettsiden

Barn av foreldre som har psykiske vansker eller som er avhengige av rusmidler, har…
Les mer

Hva innebærer denne retten for barna?

Barn har mange rettigheter på helseområdet. Barns rett til nødvendig helsehjelp generelt,…
Les mer