Program for folkehelsearbeid i kommunene

Det nye folkehelseprogrammet er et utviklingsarbeid som skal bidra til langsiktig…
Les mer

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

BTI - Bedre tverrfaglig innsats, er en modell som opprinnelig er utviklet i Danmark. I…
Les mer

Helserådet

«Helserådet» - nyttig kilde til informasjon Tidsskriftet «Helserådet» kommer med ny…
Les mer

Ungsinn viser gode tiltak

Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) administrerer nettsiden Ungsinn. Her…
Les mer
Default Image

Bruken av IP – Individuelle planer

Krav om bruk av IP – Individuelle Planer ble første gang lovfestet 2001 i…
Les mer

ART – trening i sosial kompetanse

ART (Agression Replacement Training) er et program for å trene opp/utvikle sosial…
Les mer

Fra bekymring til handling

Helsedirektoratet ga i 2009 ut en meget sentral veileder for tidlig intervensjon på…
Les mer

Hva må kommunene gjøre?

Etter kommunehelsetjenesteloven § 1-2 skal kommunen ved sin helsetjeneste fremme…
Les mer

Barn og unges psykiske helse

Psykisk helsearbeid for barn og unge er kommunens ansvar. Ansvaret omhandler alt fra…
Les mer

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Helsedirektoratet har gitt en pekepinn på hvilke faktorer kommunene bør ta med i sitt…
Les mer

Hva gjorde kommunene i 2009?

Fylkesmannen stilte i 2009 følgende spørsmål til kommunene om forebygging og tjenester:…
Les mer

Fritid for alle/fritid med bistand

Å gi barn og voksne som har særlige behov for det støtte også i fritida, er en av mange…
Les mer

Prosjektet Familieveiviser avsluttes med mange gode ideer

Prosjekt Familieveiviser er initiert av Helsedirektoratet som en videreføring av arbeidet…
Les mer