Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

BTI - Bedre tverrfaglig innsats, er en modell som opprinnelig er utviklet i Danmark. I Norge har enkelte kommuner implementert tenkningen knyttet til dette i ulike prosjekter som alle handler om hvordan man kan samarbeide raskt, etater i mellom for å hjelpe barna og deres foreldre.

BTI modellen kan du finne nærmere beskrevet på denne nettsiden 

Tromsø kommune har arbeidet lenge med BTI og her utviklet både rutine og verktøy som er i daglig bruk. Du kan lese mer om dette på kommunens hjemmeside.  Her kan det være mange nyttige ideer til hvordan din kommune kan utvikle et bedre samarbeid i forhold til barna og foreldrene deres.