Barnekonvensjonens artikkel 24

Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyeste oppnåelige helsestandard…
Les mer