Sjumilssteget og folkehelseloven

Folkehelseloven ble iverksatt 1.januar 2012 og innbærer at kommunene i sin planlegging og…
Les mer

Barns rett til nødvendig helsehjelp

Kommunehelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven § 2-1 gir alle (også barn) som bor…
Les mer