Barnekomiteens generelle kommentarer

FNs barnekomite utarbeider jevnlig sine GC - Generelle kommentarer til sentrale…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 5

Partene skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre,…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 18

Artikkel 18 nr. 2 og 3. I konvensjonen anses barnehagene å være omtalt under denne…
Les mer