Skolene skal bruke barnekonvensjonen i skolemiljøsaker

Utdanningsdirektoratet har ved hjelp av medlemmer av Sjumilsstegets nasjonale…
Les mer

Unicef-siden for lærere og barnehagelærere

Her kan lærere og barnehagelærere finne ny informasjon om barnekonvensjonen og barns…
Les mer

Unicefs skoleside for elever

Her finner du elevsiden på Unicef Norges nettsider https://www.unicef.no/skole og…
Les mer

Høring av barn i saker om elevenes psykososiale miljø

Barn har rett til å bli hørt i saker etter opplæringsloven § 9a-3. Spørsmålet om barnas…
Les mer

Retten til barnehageplass

Retten til barnehageplass ble innført 1.1.2009 og gjelder barn det er søkt om plass for…
Les mer

Opplegg for å presentere barnas rettigheter

Cecilia Dinardi, snart ferdig utdannet jurist, blogger og en av initiativtakerne til…
Les mer

Hva innebærer retten i skolen?

Alle barn har plikt til grunnskoleopplæring og rett til å gå på gratis, offentlig skole…
Les mer

Hva innebærer retten i barnehagen?

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og…
Les mer