Skolene skal bruke barnekonvensjonen i skolemiljøsaker

Utdanningsdirektoratet har ved hjelp av medlemmer av Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppe laget en veileder for bruk av barnets beste og barns rett til å bli hørt i skolemiljøsaker.

Veilederen har særlig betydning for Fylkesmannens håndtering av disse sakene, men vil også ha relevans for anvendelsen av disse to viktige prinsippene i skolehverdagen på hver skole i hele landet.

Her finner du veilederen: https://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/rundskriv/veiledning-til-bruk-av-barnekonvensjonen.pdf