Nettside mot mobbing

Over 30000 norske barn og unge blir mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. I følge rapporten "Barn og medier 2016" har også en av 4 elever mellom 9 og 16 år blitt utsatt for mobbing eller utestenging på internett, spill eller mobil.

Utdanningsdirektoratet har laget dette nye nettstedet i samarbeid med barn og unge, foreldre og organisasjoner som arbeider mot mobbing. Nettstedet er først og fremt en hjelp til elever og foreldre, men også et nyttig verktøy for kommunene som i tida som kommer får et større ansvar for å undersøke og følge opp mobbesaker.

Bruk nettstedet: http://www.udir.no/nullmobbing/