Barnets beste i vanskelige skolesaker

Sivilombudsmannen behandler løpende saker som handler om barnets beste. Slike saker gir god anvisning for hvordan barnets-beste-vurderinger skal gjøres, både lokalt i skolen/kommunen og hos Fylkesmannen.

Her finner du lenkene til noen skolesaker som de siste årene har vært behandlet hos ombudsmannen

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/dekning-av-utgifter-til-skoleskyss-privatskole-i-nabokommune-article1704-114.html

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/dekning-av-utgifter-til-skoleskyss-til-privatskole-i-nabokommunen-article4540-114.html

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/behandling-av-soknad-om-skoleplass-i-nabokommunen-article4604-114.html

Oppland Arbeiderblad har 9.2.17 publisert en artikkel basert på en ny avgjørelse fra Sivilombudsmannen om barnets beste holdt opp mot nærskoleprinsippet. En pdf-fil fra avisa ligger som vedlegg til denne artikkelen.

 

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (2017-02-09_Oppland_Arbeiderblad_-_09-02-2017_print.pdf)2017-02-09_Oppland_Arbeiderblad_-_09-02-2017_print.pdf2626 kB