Barnekonvensjonens artikkel 28

Partene anerkjenner barnets rett til utdanning, og med sikte på å oppnå denne rett…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 29

Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på: a) Å utvikle barnets…
Les mer

FNs barnekomité: The aims of education

FNs barnekomité har i perioden 2001-2011 gitt ulike uttalelser (General Comments) til…
Les mer