Lov om barnehager (barnehageloven)

Oversikt over innholdet i Lov om barnehager (Barnehageloven) finner du på Lovdatas…
Les mer

Opplæringsloven

Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)…
Les mer

Andre sentrale dokumenter

Rammeplan for barnehagene (forskrift til barnehageloven) finner du på Lovdatas…
Les mer